اگر از فارغ التحصیلی خود عکسی خوب به یادگار ندارید میتوانید در اتلیه عکسباران با استفاده از انواع لباسهای فارغ التحصیلی و دکورهای ویژه، خاطره شیرین خود را زنده کرده و عکس دلخواهتان را چاپ کنید.

 

◊ رزرو آتلیه فقط با تعیین وقت قبلی

 

 

   

                                         

1
1